Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Indkaldelse til generalforsamling
i
Frederikssund Erhverv 

Torsdag den 27. april 2023 kl. 16.00-19.00 

Sted: Metalskolen i Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup 

Bestyrelsen har igen i år fornøjelsen at invitere til generalforsamling i Frederikssund Erhverv.  

Selv om vi alle håbede på et normalt år efter mange måneder med COVID-19, så må vi nøgternt konstatere, at også 2022 blev et år med usikkerhed og uro. Krig i Europa, voldsom inflation, prisstigninger og en stærkt stigende rente. Der har været nok at se til.

Derfor ser bestyrelsen frem til generalforsamlingen og en dialog om, hvordan 2022 er gået – og hvordan det ser ud for 2023. 

Workshop  

Efter den formelle del af generalforsamlingen vil vi gerne høre jeres syn på vores forening. Beskæftiger Frederikssund Erhverv sig med det rigtige – og gør vi det på den rigtige måde? Derfor afholder vi en lille workshop, hvor vi sammen drøfter følgende indsatsområder: 

  • Grøn omstilling og energi
  • Arbejdskraft
  • Bosætning
  • Bymidteudvikling
  • Arrangementer og netværk

Workshoppen vil blive efterfulgt af en større medlemsundersøgelse senere på året. 

Program 

Til arrangementet vil der ud over generalforsamling og workshop være plads til både netværk og socialt samvær, og så vi slutter naturligvis af med en god middag. 

Dagens program er som følger:  

16.00-17.00: Generalforsamling (se dagsorden herunder)
17.00-18.00: Workshop
18.00-19.00: Middag 

Dagsorden 

Den ordinære generalforsamling i Frederikssund Erhverv afholdes i henhold til vedtægterne og skal finde sted inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og forslag til kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2023.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af min. 9 og max. 11 medlemmer. Frederikssund Kommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med konstitueringen efter et kommunevalg. For denne kommunalvalgs-periode er det Kirsten Weiland, Fjordlandslisten og Kenneth Jensen, Socialdemokratiet.
 
Den øvrige bestyrelse vælges af generalforsamlingen. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 
På valg i 2023 er: 

Annette Kobberup, CO-RO A/S
Tom Hoel, Aerobicgården A/S
Mette Brink, Amphenol Procom A/S
Henrik Støwer Petersen, Mountain Top Group A/S 

Bestyrelsen indstiller Annette Kobberup og Tom Hoel til genvalg, mens Mette Brink og Henrik Støwer Petersen ikke ønsker genvalg. 

Bestyrelsen indstiller som nye kandidater:

Jan Vesth-Wiersholm, Topsoe A/S
Hans Peder Mikkelsen, Topsil GlobalWafers A/S

7. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg: Dansk Revision, Frederikssund.

8. Eventuelt 

Denne indkaldelse er udsendt elektronisk til medlemmerne.

Årsregnskabet for 2022 kan ses her.

Tilmelding

Meddel os gerne senest mandag den 24. april, om du ønsker at deltage.

Tilmelding skal ske via formularen herunder.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

På vegne af Frederikssund Erhverv,

Annette Kobberup
Formand

Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Del på sociale medier