I sidste uge mødtes EnergiPartnerskab Frederikssund (EPF) i en af dets arbejdsgrupper – fjernvarmegruppen – i Klimakassen i Vinge. Her var der både samhørighed og store ambitioner for fremtidens fjernvarme i Frederikssund og omegn.

EnergiPartnerskab Frederikssund har deltagelse af fem af områdets største virksomheder – Croda, Topsoe, Topsil Globalwafers, CO-RO og Foss – samt Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og nu også de to energiselskaber E.ON og Vestforbrænding.

“Hvis vi lykkes med projektet her, så tegner der sig et tydeligt billede af en ambitiøs og meget lovende plan for fremtidens fjernvarme i Frederikssund. Med det rette tværgående samarbejde kan vi få de massive mængder overskudsvarme fra vores store energiforbrugende virksomheder pumpet ind i et udbygget fjernvarmenet, så vi sørger for både forsynings- og aftagesikkerhed samt en prisvenlig, grøn fjernvarme til erhvervsliv og borgere, siger Hans Peder Wagner, der er EPF-projektleder i Frederikssund Erhverv. Han fortsætter:

“Her spiller både Vestforbrænding og E.ON naturligvis en stor rolle, og det er meget glædeligt, at begge forsyningsaktører er kommet ind i EnergiPartnerskabet med de bedste intentioner og ønske om et bredt samarbejde på trods af, at de normalt er konkurrenter”.

EnergiPartnerskabets fjernvarmegruppe vil starte med at fokusere på at forbinde de eksisterende fjernvarmeområder i Frederikssund by med Vinge samt at få etablereret fjernvarme i det nordøstlige erhvervsområde i Frederikssund, hvor der ligger flere virksomheder, som ønsker at levere overskudsvarme til fjernvarmenettet.

I tillæg til det store EnergiPartnerskab centreret i og omkring Frederikssund er Frederikssund Erhverv også i dialog med aktører i både Hornsherred og Slangerup om mindre energifællesskaber dér.

Samlet set er der nedsat følgende fem arbejdsgrupper under EnergiPartnerskab Frederikssund:

Fjernvarme
Energieffektivisering
Elforsyning (kapacitet og kvalitet)
Egenforsyning og energifællesskaber
Vedvarende energi – sol, vind, jordvarme/jordkøling