Torsdag den 22. september var der igen møde i EnergiPartnerskab Frederiksund™️. Denne gang hos CO-RO. Hvis du endnu ikke har hørt om EnergiPartnerskab Frederikssund, kan du læse en kort forklaring på samarbejdet her.

Som så mange andre steder står vi i Frederikssund Kommune over for væsentlige energiudfordringer i de kommende år.

Dels skal vi accelerere den grønne omstilling og væk fra fossil opvarmning af vores boliger, og dels skal de lokale virksomheder sikres tilstrækkelig strøm, så de også kan minimere brugen af fossile brændstoffer.

De udfordringer har altså ført til oprettelsen af EnergiPartnerskab Frederikssund, som Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune nedsatte i 2021 sammen med (i første omgang) de fire lokale virksomheder CO-RO, Topsil Globalwafers A/S, Topsoe og Foss.

En af kongstankerne i EnergiPartnerskab Frederikssund er: Hvorfor fyre for gråspurvene, når virksomhederne i stedet kan lede overskudsvarmen ind i det lokale fjernvarmenet?

Vi kommer til at fortælle meget mere om samarbejdet fremover – som særligt set i lyset af det seneste halve års globale udvikling er blevet et ekstremt vigtigt indsatsområde for os.

Vi er ikke i tvivl om, at dette partnerskab har et meget markant potentiale!