Er du klar, når de nye regler for affaldssortering træder i kraft ved årsskiftet?

Inden udgangen af 2022 skal alle virksomheder – uanset størrelse og branche – sortere husholdningslignende affald i de 10 fraktioner, som mange allerede kender fra privaten.

Sorteringen er en del af målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Hvem har ansvaret – og hvad skal du gøre?

Det er dig som virksomhed, der har ansvaret. Men der er heldigvis god hjælp at hente.

Dels kan du få råd og vejledning fra jeres affaldsindsamler, og dels har Miljøstyrelsen lavet en række brugervenlige vejledninger og materialer, som kan gøre processen lettere for dig og medarbejderne.

Hvilke affaldsfraktioner skal der sorteres i?

De 10 fraktioner, der skal sorteres i, er:

Plastik
Pap
Papir
Madaffald
Metal
Glas
Farligt affald
Restaffald
Mad-og drikkekarton
Tekstiler

Mere information: Hvis du har behov for yderligere information, kan du læse mere og finde nyttige links her.

Du er også velkommen til at kontakte:

Kåre M. Rasmussen
Mail: kmr@frederikssunderhverv.dk
Telefon: 22433597