Ca. 600 mio. kroner udmøntes i den kommende tid i Virksomhedsprogrammet, som skal hjælpe danske SMV’er i kølvandet på Covid-19 krisen. Midlerne kommer fra et EU-genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU-program – som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Midlerne fra Virksomhedsprogrammets fire spor kan søges af virksomheder over hele landet.

Fra september 2021 åbnes der for ansøgning til følgende dele af programmet:

SMV:Eksport: indeholder tilskud til udvikling af eksportplan, tilskud til egne eksportmedarbejdere og tilskud til en medarbejder i udlandet eksempelvis til at opbygge salgsnetværk på målmarkedet (employer of record).
Åbner for ansøgning 7. september.

SMV:Vækstpilot: indeholder mulighed for ansættelse af en ledig vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet) Vækstpiloten ansættes i 6 mdr. på ordinære vilkår – virksomheden får dækket 50 pct. af omkostninger (dog max. 15.000 kr./mdr.)
Åbner for ansøgning 15. september.

SMV:Digital: indeholder tilskudsvouchers til køb af rådgivning omkring digital omstilling; desuden indeholder programmet en række kompetenceudviklingsmuligheder samt mulighed for tilskud til investering i udstyr, maskiner, software mv. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.
Åbner for ansøgning 27. september.

SMV:Grøn: indeholder vouchers til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner mv. som understøtter jeres grønne udvikling. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.
Åbner for ansøgning 11. oktober.

Hvis en af de fire spor er relevant for din virksomhed, kan du læse mere på virksomhedsprogrammet.dk.