Endelig kunne vi mødes fysisk igen!

Onsdag den 30. juni fik mere end 50 medlemmer af Frederikssund Erhverv mulighed for at få en særlig rundvisning på det nye Fællesmagasin i Vinge.

I Fællesmagasinet skal store dele af Danmarks kulturarv opbevares for fremtiden. Magasinet opføres af virksomheden DS Flexhal for Slots- og Kulturstyrelsen. Når det står færdigt, er brugerne af magasinet henholdsvis Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Arkitekterne på projektet er Gottlieb Paludan Architects.

I Frederikssund Erhverv havde vi i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen arrangeret en rundvisning for vores medlemsvirksomheder.

Delt op i mindre grupper med hver sin guide så vi det imponerende byggeris indre og ydre helt tæt på – og fik samtidig en masse interessante facts at vide om selve byggeriet, om arkitekturen, om de mange sikkerhedskrav og om tankerne bag projektet og om fremtidsplanerne for “indflytningen”.

En bygning med omfattende krav

På grund af Fællesmagasinet kommende, dyrebare indhold er der meget omfattende krav til både placeringen samt bygningens ydre og indre rammer.

For eksempel er placeringen på en bakketop ikke tilfældig, men et must, da der ikke må kunne løbe vand ned mod bygningen og dermed true magasinets uvurderlige artefakter. Der må heller ikke være for langt til det lokale beredskab, der må ikke være overflyvende fly, og grundvandsspejlet skal ligge tilpas mange meter under jordoverfladen.

Fællesmagasinet er opført uden isolering i bunden, men med omfattende isolering i siderne og på taget. På den måde udnytter man jordens termiske effekt optimalt og minimerer energiforbruget betragteligt. Temperaturerne i Fællesmagasinet vil ved hjælp af den termiske opvarmning og nedkøling fra jorden svinge mellem 8 og 16 grader i løbet af året, hvilket er perfekte forhold for opbevaring af de mange tusind, historiske genstande.

Rundt om bygningen er der tillige nedgravet flere kilometer jordslanger, som også bidrager markant til at nedbringe bygningens behov for at få tilført energi udefra.

Du kan se en række billedindtryk fra arrangementet herunder.