Som alle andre virksomheder rundt om i Danmark står vi i Frederikssund Erhverv over for den udfordring, at vi inden for kort tid skal sortere vores affald i 10 fraktioner – akkurat som vi skal i privaten.

Men hvordan griber man det egentlig an i en organisation som vores? Hvordan ændrer vi vanerne – og hvordan indretter vi os rent logistisk, så det bliver let og naturligt for medarbejderne at sortere i dagligdagen?

Inden vi nåede at tænke disse tanker til ende, blev vi overhalet af virkeligheden.

Vores rengøringsfirma (Pryts) meddelte os nemlig, at vi ikke længere kunne smide forskelligt affald i vores papirkurve, som vi har været vant til. Rengøringsfolkene er nemlig nødt til at kunne sortere affaldet korrekt, når de gør rent.

Det var lidt af et ”wakeup call”, så vi var nødt til at tænke hurtigt og se at få gang i sorteringen. Det blev derfor til en midlertidig løsning med skraldespande i køkkenet med hjemmelavede skilte på (se billedet i toppen af artiklen).

Det er bestemt ikke kønt, men det er dog en start!

Stadig visse udfordringer

Når man ret pludseligt skal lave ændringer af noget, som er meget indgroet i de fleste af os, så er der visse udfordringer forbundet med det.

Vi vil komme ind på tre af dem her, som vi selv har været ramt af. Måske kan du genkende udfordringerne fra din egen arbejdsplads?

  1. Adfærd. I Frederikssund Erhverv har vi været vant til at kunne bruge vores papirkurve til alt fra plastemballage til æbleskrog og kasseret papir. På samme måde er vi vant til at smide alt affald i samme affaldsspand i køkkenet, f.eks. i forbindelse med at vi spiser frokost. Den går ikke længere, så nu er vi alle nødt til at tænke os lidt ekstra om, når noget skal kasseres. Vi skal helt lavpraktisk bevæge os andre steder hen, når vi skal af med vores affald. Det har selvfølgelig givet lidt bøvl til at starte med, men på trods af lidt skepsis hist og her går det nogenlunde smidigt nu.
  2. Forvirring. Hvilket affald skal i hvilke spande? Og trumfer metal for eksempel pap? Efterhånden som sorteringen bliver konkret, støder vi på flere udfordringer med, hvilken type affald der skal i hvilke affaldsspande. Det meste giver sig selv, men hvad med blandingsprodukter, hvor der både er pap og plast – eller affaldsprodukter med en smule metal i? På denne oversigt over de 10 affaldsfraktioner kan du se, hvilken type affald der hører til hvor: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/information-til-borgere-om-affaldssortering/
  3. Troværdighed. Når vi skal gøre os umage med at sortere, har vi alle brug for at vide, at det nytter noget. Ellers giver det ingen mening, og så ryger motivationen. Affaldssystemerne bag sorteringen ude hos borgerne / virksomhederne skal derfor være troværdige. Vi skal være sikre på, at det hele ikke ender på samme losseplads i sidste ende. Den myte kan vi heldigvis godt aflive én gang for alle – se selv videoen fra Miljøstyrelsen her: https://youtu.be/q7wGv1xr5cc

Vi er slet ikke i mål

Vi er slet ikke i mål med vores affaldssortering. Som du kan se på artiklens billede, er det ikke en langtidsholdbar løsning, vi har i køkkenet lige nu. Så vi skal til at researche på, hvad der findes af smarte, pæne løsninger, som samtidig kan opfylde kravene om at sortere i de 10 fraktioner.

I den forbindelse har vi tænkt os at kontakte vores affaldsindsamler for at få deres bud på, hvordan det kan gøres smartest. Det er helt sikkert ikke første gang, de får det spørgsmål.

Vi er også i tvivl om, hvorvidt vi har de rette containere i skralderummet uden for, som kan håndtere 10 fraktioner. Det skal der selvfølgelig styr på hurtigst muligt, så vores indendørs sorteringsarbejde ikke er spildt.

Her er affaldsindsamleren selvsagt en vigtig aktør – så et godt råd herfra vil være at tage fat i vedkommende hurtigst muligt.

Artiklen her er en del af Projekt Grønnere Havnegade. I Frederikssund Erhverv har vi nemlig nedsat en arbejdsgruppe med dette navn, der løbende arbejder med at gøre FE til en del af den grønne omstilling. Vi har startet processen op, fordi vi gerne vil tage vores egen medicin og afprøve de ting, som vi “prædiker” og hjælper lokale virksomheder med.