Fredag eftermiddag var en gruppe af lokale virksomheder sat i stævne på MakerVærket, det nyopførte MakerSpace på Campus Frederikssund. Her blev der delt viden og inspiration til, hvad de næste skridt i det succesfulde, lokale skole-virksomhedssamarbejde skal bestå af.

I løbet af de sidste fire års tætte samarbejde mellem uddannelserne, kommunen og erhvervslivet har Frederikssund Erhverv dannet en gruppe af engagerede ’Campusambassadører’ fra det lokale erhvervsliv. Omkring 40 virksomheder har siden 2017 meldt sig på banen og deltaget i alt fra Kloge Hænder til Campusdag XL. Den samlede indsats har blandt andet resulteret i et, for Region Hovedstaden, rekordhøjt optag på de lokale erhvervsuddannelser. Nu står MakerVærket klar som den naturlige forlængelse af det omfattende skole-virksomhedssamarbejde.

”Endelig kunne det lade sig gøre at mødes her på MakerVærket med Campusambassadørerne. Tingene har været sat lidt i bero på grund af COVID-19, men der er blevet padlet kraftigt under overfladen. MakerVærket er nu taget i brug, og det skal vi udnytte til at holde momentum og tage de næste skridt i skole-virksomhedssamarbejdet”, indledte specialkonsulent i Frederikssund Erhverv, Hans Peder Wagner.

Hvis du ikke ved, hvad MakerVærket er, så består det af et fysisk læringsrum med forskellig teknologi som lasercuttere, 3D-printere, CNC-fræsere, green screen, symaskiner, træværksted, podcast-studie, biolab og et levnedsmiddelværksted. Der er rig plads til innovation, kreativitet og fordybelse i den ombyggede gymnastiksal på Campus Frederikssund, hvis etablering blev accelereret af en bevilling på 2 millioner kroner fra byrådet i Frederikssund Kommune i 2020.

Ole Stahl fra Haldor Topsøe A/S (med ryggen til) ser MakerVærket på Campus Frederikssund som et naturligt epicenter for mødet mellem det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelser.

MakerVærket består desuden af en række ”satellitter” ude på grundskolerne i Frederikssund Kommune. Overordnet set udgør konceptet en helt ny måde at tænke læring og samarbejde på, som de lokale uddannelser og virksomheder skal være fælles om. MakerVærket har fået støtte fra Villum Fonden på 6,75 millioner kroner.

”Eleverne skal blandt andet arbejde med virkelige cases fra virksomhederne. Det giver en ny og anderledes måde at lære og løse problemer på. Virksomhederne får værdifulde input til deres problemstillinger og mulighed for at inspirere de unge til deres valg af uddannelse og karriere. Det er også planen, at MakerVærket skal fungere som en form for ”eksperimentarium”, hvor virksomhederne kan sende deres elever, lærlinge og medarbejdere hen for at arbejde på et projekt”, siger Stina Odgaard-Sabally, der er ansat som MakerAgent i MakerVærket.

”Det har et vildt stort potentiale”

Fra virksomhederne, der har kastet sig aktivt ind i kampen for at møde og inspirere de unge, lyder der positive toner om MakerVærket.

”Jeg ser MakerVærket som en form for epicenter, hvor vi kan mødes og få bedre forståelse for hinanden – erhvervslivet og uddannelsessektoren imellem. Vi bliver nødt til at netværke og lære hinanden endnu bedre at kende. Som virksomheder står vi med et markant behov for kvalificeret arbejdskraft, som kun bliver mere presserende fremover, så vi skal gøre os attraktive for uddannelserne og for de unge mennesker. Det gør vi kun ved at åbne op og byde os til”, lyder det fra Ole Stahl, der er Employer Branding Specialist hos Haldor Topsøe A/S.

Også arkitektvirksomheden Mangor & Nagel A/S ser et stort lys i MakerVærket og et endnu tættere skole-virksomhedssamarbejde.

”Som arkitekter er vi rådgivere for en lang række virksomheder, og vi kan i høj grad mærke behovet for at få aktiveret flere unge og inspirere dem til deres valg af uddannelse og karriere, så alt for mange ikke bare blindt vælger gymnasiet. For mig har det været en fed oplevelse at se og høre om MakerVærket, og jeg er ikke i tvivl om, at det har et vildt stort potentiale for morgendagen. Vi glæder os til også at være med på næste etape på rejsen”, udtaler Jacques Duelund, afdelingschef for PLAN+LANDSKAB hos Mangor & Nagel A/S.

Bo Lauritzen fra Salling Group, varehuschef i Føtex, vil gerne inspirere de unge og give dem tidlige erfaringer med det at have et arbejde.

Varehuschef Bo Lauritzen fra Salling Group (Føtex) stemmer i:

”Set fra vores side har vi udfordringer med at få de unge mennesker tidligt nok ind. Vi vil gerne give dem erfaringer med, hvad det vil sige at have et arbejde – og selvfølgelig også inspirere dem til at få en karriere hos os, men det er svært. Alt for mange lægger sig fast på den akademiske vej meget tidligt uden at sætte sig ind i de mange muligheder, der ligger i en uddannelse inden for det merkantile eller i en erhvervsuddannelse. Det gælder også de unge i folkeskolen, som ikke passer ind i de gængse kasser, men som sagtens kunne få en rigtig god karriere i for eksempel detailhandlen. Kan vi få de unge mennesker i tale ved at mødes i forbindelse med MakerVærket, vil det være en kæmpe hjælp for os”, siger Bo Lauritzen.

Uddannelse skal være efterspørgselsdrevet

Set fra erhvervslivets perspektiv handler indsatsen i MakerVærket i høj grad om at inspirere de unge til et kvalificeret uddannelses- og karrievalg for på den måde at skabe mere kvalificeret – og ikke mindst efterspørgselsdrevet – arbejdskraft.

”Det væsentligste udbytte af skole-virksomhedssamarbejdet i Frederikssund er nok, at vi har fået drejet indsatsen fra at være udbudsstyret til i højere grad at være efterspørgselsdrevet og baseret på virksomhedernes behov. Det er meget vigtigt. Det nytter ikke noget, at unge mennesker uddannes til arbejdsløshed. Særligt ikke, når fremtiden byder på smalle ungdomsårgange. Derfor er det glædeligt, at vi står et rigtig godt sted i dag med ’Frederikssund-modellen’, hvor kommunen, uddannelserne og virksomhederne er langt tættere på hinanden og er begyndt at tale samme sprog. Det har ikke været let at nedbryde siloerne, men vi må rose parterne for både fremsyn og vedholdenhed samt vilje til virksomhedsdialog”, siger Peter Bo Andersen, der er direktør i Frederikssund Erhverv.


FAKTA: MEGET MERE END MAKERVÆRKET

> Der oprettes en særlig HF-klasse på Frederikssund Gymnasium for unge mennesker med diagnoser som ADD, ADHD, angst eller en diagnose inden for autismespektret. Projektet med navnet ”En klasse for sig” har fået en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 4,3 millioner kroner. Projektet starter op den 1. oktober, og forventningen er, at de første elever kan optages i foråret 2022.

> I de kommende tre år uddannes der hele 27 lærere og undervisere som såkaldte MakerVejledere. Lærerne og underviserne kommer fra fem forskellige folkeskoler, Frederikssund Gymnasium, U/NORD, FGU, U10 og ungdomsskolen. Den fulde diplomuddannelse er specielt udviklet til MakerVærket i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og er økonomisk støttet af Villum Fonden.

> Den 12. oktober mødes de kommende Maker-vejledere i MakerVærket med repræsentanter fra Naturvidenskabernes Hus og de lokale virksomheder, der har meldt sig som Campusambassadører.

> På U/NORD på Campus Frederikssund barsles der med en særskilt bæredygtighedslinje inden for de merkantile fag. Den nye uddannelseslinje kan formentlig også se frem til at modtage fondsstøtte.

> Frederikssund Kommune og Naturvidenskabernes Hus underskrev den 27. august ny samarbejdsaftale, som skal bidrage til et endnu stærkere skole-virksomhedssamarbejde via projektet SamSTEM. Projektets mål er at bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen med henblik på at inspirere de unge til i højere grad at se karrieremulighederne inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk. SamSTEM er støttet af en bevilling på 4,4 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til Naturvidenskabernes Hus.

> Projektet ’Fjordforsker’ skal kæde det omkringliggende Fjordland tættere sammen med de lokale uddannelser. I projektet præsenterer to nyansatte naturvejledere elever i grundskolernes 8. og 9. klasser for et tværfagligt forløb, som favner biologi, geografi, fysik, kemi og matematik. Udgangspunktet er det unikke fjordlandskab og de problematikker, de unge selv oplever i området. Ud over ’Fjordforsker’ skal de to naturvejledere også arbejde med naturvidenskabelige forløb for både indskolingselever og børn i 0-6-årsalderen.