Torsdag den 27. april mødtes små 60 medlemsvirksomheder på Metalskolen i Jørlunde til den årlige generalforsamling i Frederikssund Erhverv.

Ud over selve generalforsamlingen var der også indlagt en workshop, hvor medlemmerne kunne komme med input til fem indsatsområder, som Frederikssund Erhverv primært beskæftiger sig med.

Positive toner i beretningen

På vegne af bestyrelsen afgav formand Annette Kobberup beretningen, som indeholdt positive toner om status på det lokale erhvervsliv, lige som der blev opfordret til indgåelsen af flere partnerskaber og et endnu tættere lokalt samarbejde om alt fra byudvikling til arbejdskraft, bosætning og energi. Formanden kunne også fortælle, at der i 2022 har været en nettotilgang på 12 medlemmer i Frederikssund Erhverv.

Du kan læse hele beretningen her.

Borgmester i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning, kvitterede efterfølgende for beretningens opløftende toner:

“Dejligt med så positiv en beretning, som både ridser fremtidens fælles udfordringer op, og som samtidig understreger det gode, tætte og helt nødvendige samarbejde på tværs af virksomheder og kommune”.

Efterfølgende blev 2022-regnskabet og budgettet for 2023 godkendt uden bemærkninger, lige som det blev vedtaget at fastholde kontingentet på samme niveau (for 17. år i træk).

To nye bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte herefter Annette Kobberup fra CO-RO A/S og Tom Hoel fra Aerobicgården til bestyrelsen, mens Mette Brink fra Amphenol Procom og Henrik Støwer Petersen fra Mountain Top udtrådte efter eget ønske.

Direktør Peter Bo Andersen tog i den forbindelse ordet og takkede både Mette Brink og Henrik Støwer Pedersen for deres store indsats for det lokale erhvervsliv.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Lars Gylden fra Koatek A/S og Hans Peder Mikkelsen fra Topsil Globalwafers A/S valgt ind.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med samme formandskab som i det forgangne år. Formand er Annette Kobberup fra CO-RO A/S, og næstformand er Morten Nyvang Voss fra Roth North Europe.

Den samlede bestyrelse kan ses her: https://frederikssunderhverv.dk/om-os/bestyrelsen/.

Efter selve generalforsamlingen var der workshop i Hans Rasmussen Salen. Her bød en række medlemsvirksomheder ind med forslag til forbedringer på indsatsområder som arbejdskraft, grøn omstilling, bosætning, bymidteudvikling samt netværk og aktiviteter.