De fleste virksomheder har erfaringer fra mødet med kommunen – både gode og mindre gode. Det gælder for eksempel ved byggetilladelser, samarbejde med jobcenteret eller andre digitale eller fysiske projekter.

For at sikre så gode rammevilkår for erhvervslivet som muligt er det vigtigt, at kommunen som myndighed arbejder på at gøre møderne med virksomhederne så smidige og konstruktive som muligt.

Det skal et nyt projektudvalg hjælpe med.

Et nyt projektudvalg er nedsat: Det gode borgerforløb

For at blive endnu bedre i mødet med borgere, foreninger, organisationer – og ikke mindst virksomheder – har byrådet i Frederikssund Kommune nedsat et midlertidigt udvalg, som skal arbejde med netop dialogen og mødet med kommunen.

Frederikssund Erhverv er repræsenteret i udvalget, hvor vi helt naturligt vil kunne kaste vores erfaringer og kompetencer i spil på vegne af erhvervslivet. Vi vil naturligvis også bidrage med vores inputs i forhold til de andre målgrupper.

Lad os høre jeres mening

Fra Frederikssund Erhvervs side vil vi gerne høre om jeres oplevelser med kommunen. Gode som dårlige, men i en konstruktiv ånd og gerne med løsningsforslag.

Vi har selv et rigtig godt samarbejde med kommunens politikere og forvaltning – til gavn for erhvervslivet. Der opstår naturligvis også udfordringer, men der kommer vi langt, fordi der er etableret gode relationer og en konstruktiv dialog.

Hvis du har input, ideer, anbefalinger eller bare relevante oplevelser, må du meget gerne sende dem til vores repræsentant i udvalget, Kåre Rasmussen, på kmr@frederikssunderhverv.dk.

Gør en forskel. Deltag i workshop den 11. marts

Den 11. marts kl. 17 afholder udvalget en workshop på Frederikssund Gymnasium, hvor du som virksomhed har mulighed for at komme og fortælle om dine oplevelser, fremsætte gode ideer og diskutere med udvalgsmedlemmer, herunder repræsentanter fra byråd og forvaltning.

NB: Vi sender jer mere info, når vi nærmere os workshoppen.