Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Denne indkaldelse er udsendt per mail til foreningens medlemmer den 31. marts 2022.

Bestyrelsen har igen i år fornøjelsen at invitere til generalforsamling i Frederikssund Erhverv.

Både i 2019 og 2020 har vi været låst til digitale afviklinger, så det er virkelig glædeligt, at vi i år kan følge ”traditionerne” og mødes fysisk i en større kreds. Vi ser frem til en dialog om, hvordan 2021 er gået, og hvad det er, vi kigger frem mod her i 2022.

Der vil vanen tro blive plads til både netværk og socialt samvær, og vi slutter naturligvis af med en god middag.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne og skal finde sted inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Se regnskabet her.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og forslag til kontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2022.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 9 og højst 11 medlemmer. Frederikssund Kommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med konstitueringen efter et kommunalvalg. For denne kommunalvalgsperiode er det Kirsten Weiland, Fjordlandslisten og Kenneth Jensen, Socialdemokratiet.

Den øvrige bestyrelse vælges af generalforsamlingen. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

På valg i 2022 er:
Stig Bergdahl, Sillebroen Shopping
Thomas Gottlieb, Anlægsgartner Gottlieb A/S
Casper Wilken, SmartGuard A/S
Morten Nyvang Voss, Roth North Europe A/S

Bestyrelsen indstiller alle til genvalg.

Der skal i år indvælges endnu et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller som kandidat:
Søren Brøgger, uddeler i SuperBrugsen Jægerspris, Dalby, Skuldelev og Kulhuse.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg: Dansk Revision, Frederikssund.

8. Eventuelt

Tilmelding

Meddel os gerne senest torsdag den 21. april, om du ønsker at deltage. Tilmelding skal ske på via formularen herunder.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen!

På vegne af Frederikssund Erhverv

Annette Kobberup
Formand

 

Del på sociale medier