Pressemeddelelse, 22. november 2023.

En massiv investering i lokal energi-infrastruktur er på vej til Frederikssund. Tidligere på ugen offentliggjorde Radius deres beslutning om at bygge en stor transformatorstation i det nordlige Vinge samt opgradere kabler og andre el-anlæg i området.

Dermed bliver Frederikssund og omegn klargjort til fremtidens elforbrug over de næste fire år. Et elforbrug, der vil stige markant som følge af flere elbiler, varmepumper, elektrificering af virksomhederne med mere.

Katalysatoren bag Radius’ investering på cirka 200 millioner kroner er det tværgående samarbejde og den fælles efterspørgsel i EnergiPartnerskab Frederikssund. Her er Frederikssund Kommune, fem store virksomheder, to forsyningsselskaber og Frederikssund Erhverv gået sammen om at planlægge fremtidens lokale energiforsyning. Senest har aktørerne sammen med rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe sendt en ansøgning afsted til EU’s såkaldte LIFE-program om 11 millioner støttekroner, der skal bruges på at udvikle et lokalt energikonsortium, som borgere og virksomheder kan få andel i.

En vigtig del af arbejdet i EnergiPartnerskabet har været at fremtidssikre den lokale elforsyning, hvilket nu er rykket meget tættere på.

”Det er en kæmpe gevinst for vores kommune, at Radius investerer så tungt i en øget elektrificering af Frederikssund. Det er grundlaget for, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling, og at både borgere og virksomheder kan få adgang til billig, grøn strøm i årene, der kommer. Det var ikke sket uden det tætte samarbejde i EnergiPartnerskabet, udtaler Tina Tving Stauning, borgmester i Frederikssund Kommune.

Afgørende med fælles energiplaner

Også for erhvervslivet markerer udbygningen af den lokale, elektriske kapacitet en milepæl.

”Det er afgørende for os, at vi har adgang til tilstrækkelige mængder grøn strøm, hvis vi skal opnå forsyningssikkerhed og indfri vores mål om at blive CO2-neutrale. Normalt er det ikke muligt for virksomheder at komme i dialog med store, statslige spillere som Radius, men fordi vi har lagt vores fremtidsplaner sammen, har vi kunne vise Radius, hvor stor efterspørgslen på elektricitet bliver i Frederikssund i årene frem. Vi bruger altså EnergiPartnerskabet til at tale med en større stemme, fordi vi samlet set repræsenterer mange tusinde borgere og arbejdspladser”.

Det fortæller Theis Sveigaard, der står i spidsen for partnerskabets arbejdsgrupper om elforsyning og vedvarende energi. Til daglig er han teknisk direktør (CTO) i den lokale virksomhed Topsil GlobalWafers A/S.

”Det er utrolig givtigt for vores virksomhed at være en del af EnergiPartnerskabet. Helt konkret sparer vi en del millioner på at samgrave nye elkabler sammen med andre aktører, og så tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, at Radius’ kommende transformatorstation på 50 Kilovolt aldrig var blevet en realitet uden vores fælles energiplaner, siger Theis Sveigaard.

EU-ansøgning om 11 millioner kroner

Slutmålet for EnergiPartnerskab Frederikssund er at kunne forsyne borgere og virksomheder i lokalområdet med grøn strøm og varme fra solceller, vindmøller, jordvarme og overskudsvarme fra virksomhederne.

Desuden skal der oprettes et andelsselskab, som borgere og virksomheder kan købe andele i – og dermed få billig, grøn og sikker strøm. For at nå det mål har partnerskabet indsendt en ansøgning til EU’s såkaldte LIFE-program, hvor man håber at få tilskud på 11 millioner kroner, der skal bruges på at udvikle et lokalt energikonsortium.

Om EnergiPartnerskab Frederikssund

EnergiPartnerskab Frederikssund er et tværgående energisamarbejde mellem fem af områdets mest energitunge virksomheder (CO-RO A/S, Topsil GlobalWafers A/S, Topsoe, FOSS og Croda), Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv samt forsyningsselskaberne E.ON og Vestforbrænding.

Partnerskabet har til formål:

– at udnytte virksomhedernes overskudsvarme til fjernvarme
– at sikre lokal elforsynings- og aftagesikkerhed
– at få etableret vedvarende energiproduktion i lokalområdet
– at samle alle aktører, inklusive borgere, i et bredt forankret energikonsortium.

EnergiPartnerskab Frederikssund har fået vejledning og støtte fra Greater Copenhagen EU Office, herunder hjælp til økonomisk bidrag fra EU’s European City Facility-fond på 60.000 Euro, der blandt andet er brugt til udvikling af grønne investeringsmodeller.