I Frederikssund Erhverv er vi repræsenteret i udvalget Det Gode Borgerforløb. Udvalget er nedsat af byrådet for at stille skarpt på, hvor kommunen kan optimere processer og forløb.

Det gælder i høj grad også for det lokale erhvervsliv, og derfor er vi gået ind i udvalgsarbejdet.

Den korte status på udvalgets arbejde er, at vi har udarbejdet et idekatalog på baggrund af inputs fra borgere, virksomheder, en række udvalgsmøder og et åbent dialogmøde. Idekataloget er videregivet til udvalgets formand, byrådsmedlem Rasmus Petersen.

I Frederikssund Erhverv har vi også udsendt et spørgeskema om vores medlemmers oplevelser med kommunen samt lavet interviewaftaler foreløbigt fem medlemsvirksomheder. Det har vi gjort for at få så mange input fra erhvervslivet som muligt med ind i udvalget.

Vi kan godt afsløre, at virksomhederne både har positive og negative erfaringer i mødet med kommunen – men vigtigst er, at dialogen er konstruktiv fra alle parter.

Samarbejde om byggeansøgningsproces

Et af de områder, der har været fokus på fra virksomhedernes side, er byggesagsansøgninger.

I den forbindelse har vi en rigtig god dialog med Rasmus Bo Rasmussen, der er afdelingsleder for Byg og Landzone. Han har i den grad en åben og konstruktiv tilgang til udfordringerne. Afdelingen er dog også nødt til at operere inden for visse rammer, for eksempel at systemet bag den digitale ansøgningsproces styres på nationalt plan.

Et af de steder, hvor vi i Frederikssund Erhverv mener at kunne bidrage, er udfordringen med at få alle nødvendige oplysninger med i de indkomne ansøgninger. Netop manglende eller forkerte oplysninger er ofte årsag til en markant forlængelse af ansøgningsperioden – og det resulterer i spildte ressourcer for både kommune og virksomhed.

I erhvervslivet arbejder de fleste aktivt med konverteringsoptimering, altså optimering af salgs- og brugerprocessen. I den forbindelse spiller forventningsafstemning over for brugeren, herunder hvad denne skal gøre for, at tingene går nemmest, en stor rolle. Nogle af de erfaringer håber vi at kunne bringe i spil sammen med Rasmus og hans kolleger.

Bonusinfo: Byg og Landzone arbejder naturligvis allerede med at forbedre sagsgangene, og fra politisk side valgte man at tildele afdelingen flere ressourcer i forbindelse med Budget 2024. Der er derfor opnormeret med nye sagsbehandlere, hvilket har resulteret i, at man fra november 2023 er gået fra en sagsbehandlingstid på nybyggeri og erhvervsbyggeri på op til 14 måneder til en forventet sagsbehandlingstid på cirka 6 måneder.

Giv os dine input

I skrivende stund har vi fået input fra cirka 30 virksomheder, men vi vil stadig gerne høre om din virksomheds oplevelser, ideer eller optimeringsforslag.

Nu hvor byrådet har givet os muligheden, så skal vi også benytte den!

Hvis din virksomhed har lyst til at give sit besyv med, så kontakt meget gerne Kåre Rasmussen på kmr@frederikssunderhverv.dk.