Efter stormødet om bymidteudvikling på Willumsens Museum før sommerferien har Udvalget for Frederikssund bymidte – liv og handel (§ 17 stk. 4-udvalget) arbejdet videre med at understøtte livet i Frederikssund midtby.

I MakerVærkets inspirerende rammer på Campus Frederikssund afholdte udvalget den 14. august en workshop med afsæt i refleksioner og idéer fra de forudgående møder samt de borger-idéer, der er tikket ind på vi.skaber.frederikssund.dk.

Du kan se en PDF med opsamling af de foreløbige tanker og idéer her.

Til workshoppen indsnævrede udvalget deres arbejde til at omhandle tre emner:

Bløden

Bløden har et stort potentiale – hvordan gør vi Bløden til Frederikssunds centrum i fremtiden? Vi ønsker leg, opholdsmuligheder og vand i centrum.

Jernbanegade og torvet ved Kirkegade

Hvordan får vi liv i vores gågade? Vi ønsker en styrket forbindelse mellem Sillebroen og Jernbanegade – og et attraktivt torv ved Kirkegade, der kan tiltrække mennesker.

Identitet for bymidten

Hvordan skaber vi en fælles identitet for Frederikssund by? Vi ønsker en klar fortælling om Frederikssund med bredt ejerskab.

Byd ind med dine ideer til “prøvehandlinger”

Har du en idé til et fysisk tiltag, der kan skabe liv i Frederikssund bymidte?

Projektudvalget vil over det næste år afprøve nogle midlertidige, fysiske tiltag i byen – de såkaldte prøvehandlinger.

Har du idéer til, hvad det skal være?

Du kan sagtens nå at give dit besyv med. Der er åbent for indspark i to måneder endnu.

For at bidrage med din ide skal du:

1. Klikke dig ind på siden her
2. Scrolle lidt ned på siden
3. Klikke på den grå knap ‘Beskriv din ide’