Bestyrelsen i Frederikssund Erhverv har på et bestyrelsesmøde konstitueret sig med et nyt formandskab bestående af Hans Peder Mikkelsen, CEO i Topsil Globalwafers, og Annette Kobberup, Board Member i CO-RO Foundation, som henholdsvis formand og næstformand.

Morten Nyvang Voss, Group CEO i Roth North Europe A/S, ønskede ikke at fortsætte som næstformand af private årsager.

Annette Kobberup udtaler:

”Jeg er stolt over at kunne give formandsstafetten videre til Hans Peder Mikkelsen og dermed sikre en solid overlevering til en betydningsfuld, lokal erhvervsleder og samtidig medvirke til den fortsatte udvikling og styrkelse af Frederikssund Erhverv, som i de senere år er kommet rigtig langt med en række projekter, såsom etablering af partnerskaber mellem erhvervslivet og kommunen, initiering af energipartnerskabet for slet ikke at nævne den øgede medlemstilgang.”

Hans Peder Mikkelsen udtaler:

”Som ny formand takker jeg for den udviste tillid og vil sammen med Annette Kobberup, bestyrelsen og ledelsen i Frederikssund Erhverv arbejde for en fortsættelse af den nuværende udvikling af Frederikssund Erhverv til gavn for erhvervslivet i Frederikssund Kommune.”

På bestyrelsens vegne,

Hans Peder Mikkelsen, Topsil GlobalWafers A/S (formand)
Annette Kobberup, CO-RO A/S (næstformand)