Foto: HTX-studenten Jens, den ene halvdel af projektgruppen, viser stolt projekt-planchen frem sammen med rektor på Frederikssund Gymnasium, Agnethe Dybro Pedersen.

En park, der skal styrke genoptræning efter hjerneskader og samtidig fremmer biodiversitet. Dét er den lovende idé, som udspringer af et samarbejde mellem to elever fra Frederikssund Gymnasium og Skibby-virksomheden Anlægsgartner Gottlieb A/S.

Selve ideen om en biodiversitetspark blev udklækket hos Anlægsgartner Gottlieb, og i sommeren 2023 blev der så tilføjet et ekstra element via en eksamensopgave udarbejdet af Jens og Gustav, to ambitiøse elever fra Frederikssund Gymnasiums 3. HTX-klasse.

De studerendes projekt går ud på at udvikle specialdesignede redskaber til genoptræning – og placere dem på det kommunale areal i Skibby, der potentielt kan laves om til biodiversitetspark. Elevernes projekt har fokus på patienters selvtræning både under og efter hospitalsophold. Når den selvtræning sker i naturskønne omgivelser, gavner det mulighederne for rehabilitering.

Det bemærkelsesværdige ved de unge menneskers projekt er den tostrengede tilgang, hvor de ikke alene fokuserer på genoptræning, men også på at styrke biodiversiteten i samarbejde med en lokal virksomhed.

”Jeg synes, at det er vildt imponerende, at to unge gutter formår at lave et så gennemarbejdet projekt. Genoptræningsparken kunne blive et fantastisk sted, hvor både biodiversitet og mennesker kunne trives og udvikle sig. Nu må vi se, om det kan lykkes at få finansieringen på plads, men uanset hvad så synes jeg, at projektet viser værdien af godt samarbejde mellem lokale uddannelser og virksomheder”, lyder det fra Thomas Gottlieb, der er administrerende direktør i Anlægsgartner Gottlieb.

Eleverne Jens og Gustav har særligt imponeret Thomas Gottlieb og deres undervisere med deres dybdegående research. De har ikke alene konsulteret fagfolk som fysioterapeuter, men også inddraget beretninger fra mennesker, der har oplevet hjerneskader, for at forstå de unikke udfordringer, som de patienter står over for. Vi behøver næsten ikke skrive, at de unge mennesker fik et 12-tal for projektet.

Også på Frederikssund Gymnasium er der begejstring at spore over projektet:

”Projektet er et præmieeksempel på effektivt skole-virksomhedssamarbejde, hvor elever har præsenteret en løsning af så høj kvalitet, at den fortjener at blive omsat til virkelighed. Vi vil rigtig gerne gøre undervisningen så praksisnær som muligt, og det giver ekstra blod på tanden, når en lokal virksomhed og to elever i fællesskab kan udvikle et projekt, der er så spændende”, udtaler Agnethe Dybro Pedersen, som er rektor på Frederikssund Gymnasium.

På gymnasiet er der nu nedsat en særlig projektgruppe, som skal inddrage lokale virksomheder og kulturinstitutioner i skolens undervisning i endnu højere grad.

Finansieringen mangler

Anlægsgartner Gottliebs plan om at omdanne området til en park, der fremmer biodiversitet, er afgørende for realiseringen af elevernes idé om en genoptræningspark. Desværre står både park- og genoptræningsprojektet over for en betydelig udfordring, nemlig mangel på finansiering.

Skibby Aktive har hjulpet ved at søge midler fra Frederikssund Kommunes biodiversitetspulje, men vejen har været præget af udfordringer, herunder spørgsmålet om det kommunale areals anvendelse og eksistensen af fredede frøer i områdets lille sø.

Genoptræningsparkens forskellige elementer til rehabilitering og fremme af biodiversitet studeres nærmere i MakerVærket på Campus Frederikssund.