Vil du inspirere unge mennesker fra 10. klasse og eventuelt hjælpe dem med fritidsjob, praktikophold eller muligvis elevplads?

Så har du som lokal virksomhed mulighed for at deltage på jobcafé hos 10. klassecentret, Campus U10, til september.

Jobcaféen for elever på Campus U10 løber af stablen onsdag den 4. september kl. 8.30-10.00 på Campus i Frederikssund.

”Ideen med vores jobcafé er helt generelt at inspirere de unge mennesker til, hvilke jobs og uddannelser, der kan være spændende at gå i gang med. Her spiller de lokale virksomheder en vigtig rolle, når vi har dem på besøg. Typisk fortæller virksomhederne om sig selv, hvilke krav der er til en medarbejder hos dem, og hvorfor det er et godt sted at arbejde. Hvis de tager lærlinge og elever eller har fritidsjobs til unge, er det selvfølgelig også værd at nævne”, siger Suzette Clement fra Campus U10.

Måske vil din virksomhed deltage på jobcaféen og dermed hjælpe med at inspirere de unge mennesker på Campus U10 til deres kommende valg af uddannelse og karriere?

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Suzette Clement på slcle@frederikssund.dk.

Erhvervslinjen besøger lokale virksomheder

Mens jobcaféen er for alle 10. klasseleverne på Campus U10, så har uddannelsen også oprettet en særlig Erhvervslinje. Erhvervslinjen er for elever, der er usikre på, hvilke muligheder for uddannelse og job, der findes og vil passe til dem.

Eleverne besøger forskellige virksomheder og ungdomsuddannelser, hvor de får indblik i de forskellige fag, uddannelsesveje og jobmuligheder. Du er også meget velkommen til at byde dig til, hvis din virksomhed skal have besøg af eleverne på Erhvervslinjen.

Foto: Campus U10.